Wyniki II etapu Konkursu Muzyki Organowej

20 październik 2017

Konkurs Muzyki Organowej – II etap

W dniu 20.10.2017 r. Jury w składzie:

  • Prof. Daniel Zaretsky – Przewodniczący
  • Prof. Jan Bokszczanin
  • Prof. Wacław Golonka
  • Roman Perucki
  • Ks. dr Maciej Szczepankiewicz
  • Ks. mgr lic. Marcin Balawander – sekretarz


W II etapie konkursu muzyki organowej wystąpiło 5 wykonawców. Po wysłuchaniu programu konkursowego wszystkich uczestników - w wyniku tajnego głosowania - Jury przyznało pierwszą nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Miasta Rumi wysokości 7.000 zł dla:

Piotra Pawlaka

z Akademii Muzycznej w Gdańsku, klasa organów Hanny Dys


Jury przyznało drugą nagrodę ufundowaną przez Metropolitę Gdańskiego w wysokości 2.000 zł dla:

Elizavecie Łobanowej

z Konserwatorium Muzycznego w Sankt Petersburgu, klasa organów Daniela Zaretskyego


Jury przyznało trzy trzecie nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości po 350 zł każda dla:

Jarosława Kocika

z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, klasa organów Bartosza Jakubczaka i Jarosława Wróblewskiego

Damiana Soroty

z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie - filia w Białymstoku, klasa organów Jana Bokszczanina

Olgierda Wysockiego

z Akademii Muzycznej w Gdańsku, klasa organów Hanny Dys


Na tym protokół zakończono.
Współorganizatorzy

a także Miejski Dom Kultury w Rumi

Honorowy patronat Ks. Inspektor Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha

Patronat medialny

Copyright by: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego 2019 Projekt i wykonanie: marcinleman.pl, Mariusz Pniewski