Jury

Skład jury Konkursu na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim
  • prof. dr Alina Kowalska-Pińczak – Akademia Muzyczna – Gdańsk
  • prof. Krzysztof Kusiel-Moroz – Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
  • prof. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna – Kraków
  • prof. Eugeniusz Kus – Akademia Sztuki – Szczecin
  • ks. dr Krzysztof Niegowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa
  • dr Sławomir Bronk - Rada Chórów Kaszubskich - Wejherowo

Współorganizatorzy

a także Miejski Dom Kultury w Rumi

Honorowy patronat Ks. Inspektor Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha

Patronat medialny

Copyright by: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego 2019 Projekt i wykonanie: marcinleman.pl, Mariusz Pniewski