Protokół z obrad jury konkursu kompozytorskiego „Don Bosco”

21 czerwiec 2016

Dnia 19.06.2016 r.

Jury w składzie:

  • prof. Krzysztof Olczak - przewodniczący
  • prof. Marcin Tomczak
  • prof. Tadeusz Kassak
  • prof. Andrzej Dziadek
  • ks. dr Krzysztof Niegowski
  • Elżbieta Waśkowska – sekretarz


po rozpatrzeniu 11 prac konkursowych postanowiło przyznać:

- nagrodę główną w wysokości 7000 zł, ufundowaną przez Ks. Inspektora Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha za kompozycję Hymn młodzieży salezjańskiej - godło BETA3,

- pierwsze wyróżnienie w wysokości 2000 zł, ufundowane przez Ks. Inspektora Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha za kompozycję Sacerdos Semper Vivens - godło Aeternus,

- cztery równorzędne drugie wyróżnienia:

1. za kompozycję Kto ma Boga, ma wszystko – godło Słowik w wysokości 1000 zł, ufundowane przez Ks. Inspektora Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha

2. za kompozycję Kantata o świętym Janie Bosko - godło Angelus w wysokości 1000 zł, ufundowane przez ks. prof. Henryka Skorowskiego

3. za kompozycję Miejcie wiarę - godło QX7 w wysokości 1000 zł - ufundowane przez ks. prof. Henryka Skorowskiego

4. za kompozycję Da mihi animas - godło AMDG - ufundowane przez ks. prof. Henryka Skorowskiego

Po otwarciu kopert z godłami ujawniono nazwiska kompozytorów:

Godło BETA3 – Nagroda Główna – Mateusz Peciak

Godło Aeternus – pierwsze wyróżnienie – Artur Słotwiński

Godło Słowik – wyróżnienie – Michał Sołtysik

Godło Angelus – wyróżnienie – Zbigniew Słowik

Godło QX7 – wyróżnienie – Igor Jankowski

Godło AMDG – wyróżnienie – Michał Sołtysik

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Współorganizatorzy

a także Miejski Dom Kultury w Rumi

Honorowy patronat Ks. Inspektor Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha

Patronat medialny

Copyright by: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego 2019 Projekt i wykonanie: marcinleman.pl, Mariusz Pniewski