Regulamin

Warunki uczestnictwa:

  1. Zespoły chóralne, kameralne oraz chóry młodzieżowe zakwalifikowane do Konkursu Zespołów Chóralnych mogą dodatkowo zgłosić swój udział w konkursie na najlepsze wykonanie pieśni religijnej W języku kaszubskim
  2. Udział W Konkursie jest dobrowolny i polega na wykonaniu co najmniej jednej pieśni religijnej w języku kaszubskim.
  3. Zespół biorący udział w konkursie może przekroczyć regulaminowy czas wykonań 15 minut o czas wykonania pieśni w języku kaszubskim.
  4. Jury Konkursu przyzna pieniężną nagrodę specjalną dla najlepszego wykonawcy ufundowaną przez Starostę Powiatu Wejherowskiego. Laureat również otrzyma nagrodę specjalną Rady Chórów Kaszubskich - puchar z inskrypcją w języku regionalnym.
  5. Kaszubską literaturę chóralną oraz konsultacje językowe zapewnia Rada Chórów Kaszubskich w Wejherowie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u Prezesa Rady Chórów Kaszubskich Pana Tomasza Fopke.
    Telefon: 507 023 977 e-mail: fopke@wp.pl

Współorganizatorzy

a także Miejski Dom Kultury w Rumi

Honorowy patronat Ks. Inspektor Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha

Patronat medialny

Copyright by: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego 2019 Projekt i wykonanie: marcinleman.pl, Mariusz Pniewski