Werdykty

Konkurs Muzyki Organowej – II etap

W dniu 20.10.2017 r. Jury w składzie:

 • Prof. Daniel Zaretsky – Przewodniczący
 • Prof. Jan Bokszczanin
 • Prof. Wacław Golonka
 • Roman Perucki
 • Ks. dr Maciej Szczepankiewicz
 • Ks. mgr lic. Marcin Balawander – sekretarz


W II etapie konkursu muzyki organowej wystąpiło 5 wykonawców. Po wysłuchaniu programu konkursowego wszystkich uczestników - w wyniku tajnego głosowania - Jury przyznało pierwszą nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Miasta Rumi wysokości 7.000 zł dla:

Piotra Pawlaka

z Akademii Muzycznej w Gdańsku, klasa organów Hanny Dys


Jury przyznało drugą nagrodę ufundowaną przez Metropolitę Gdańskiego w wysokości 2.000 zł dla:

Elizavecie Łobanowej

z Konserwatorium Muzycznego w Sankt Petersburgu, klasa organów Daniela Zaretskyego


Jury przyznało trzy trzecie nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości po 350 zł każda dla:

Jarosława Kocika

z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, klasa organów Bartosza Jakubczaka i Jarosława Wróblewskiego

Damiana Soroty

z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie - filia w Białymstoku, klasa organów Jana Bokszczanina

Olgierda Wysockiego

z Akademii Muzycznej w Gdańsku, klasa organów Hanny Dys


Na tym protokół zakończono.
Konkurs Muzyki Organowej– I etap

W dniu 19.10.2017 r.

Jury w składzie:

 • Prof. Daniel Zaretsky – Przewodniczący
 • Prof. Jan Bokszczanin
 • Prof. Wacław Golonka
 • Dr hab. Hanna Dys
 • Ks. dr Maciej Szczepankiewicz
 • Ks. mgr lic. Marcin Balawander – sekretarz


W wyniku tajnego głosowania Jury postanowiło zakwalifikować do II etapu konkursu następujące osoby:

Olgiert Wysocki

Akademia Muzyczna – Gdańsk
Klasa organów – Hanna Dys

Jarosław Kocik

Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
Klasa organów – Bartosz Jakubczak, Jarosław Wróblewski

Damian Sorota

Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
Klasa organów – Jan Bokszczanin

Elizaveta Łobanowa

Konserwatorium Muzyczne – Sankt Petesburg – Rosja
Klasa organów – Daniel Zaretsky

Piotr Pawlak

Akademia Muzyczna – Gdańsk
Klasa organów – Hanna Dys


Na tym protokół zakończono.

Współorganizatorzy

a także Miejski Dom Kultury w Rumi

Honorowy patronat Ks. Inspektor Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha

Patronat medialny

Copyright by: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego 2019 Projekt i wykonanie: marcinleman.pl, Mariusz Pniewski