Wyniki I etapu Konkursu Muzyki Organowej

19 październik 2017

Konkurs Muzyki Organowej– I etap

W dniu 19.10.2017 r.

Jury w składzie:

  • Prof. Daniel Zaretsky – Przewodniczący
  • Prof. Jan Bokszczanin
  • Prof. Wacław Golonka
  • Dr hab. Hanna Dys
  • Ks. dr Maciej Szczepankiewicz
  • Ks. mgr lic. Marcin Balawander – sekretarz


W wyniku tajnego głosowania Jury postanowiło zakwalifikować do II etapu konkursu następujące osoby:

Olgiert Wysocki

Akademia Muzyczna – Gdańsk
Klasa organów – Hanna Dys

Jarosław Kocik

Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
Klasa organów – Bartosz Jakubczak, Jarosław Wróblewski

Damian Sorota

Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
Klasa organów – Jan Bokszczanin

Elizaveta Łobanowa

Konserwatorium Muzyczne – Sankt Petesburg – Rosja
Klasa organów – Daniel Zaretsky

Piotr Pawlak

Akademia Muzyczna – Gdańsk
Klasa organów – Hanna Dys


Na tym protokół zakończono.

Współorganizatorzy

a także Miejski Dom Kultury w Rumi

Honorowy patronat Ks. Inspektor Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha

Patronat medialny

Copyright by: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej, im. ks. Stanisława Ormińskiego 2019 Projekt i wykonanie: marcinleman.pl, Mariusz Pniewski