Konkurs Zespołów Chóralnych

 

Jury

 

 • prof. dr Alina Kowalska-Pińczak – Akademia Muzyczna – Gdańsk
 • prof. Krzysztof Kusiel-Moroz – Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
 • prof. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna – Kraków
 • prof. Eugeniusz Kus – Akademia Sztuki – Szczecin
 • ks. dr Krzysztof Niegowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa
 • ks. Marcin Balawander – Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego – Ląd – Sekretarz

Uczestnicy

Kategoria „Zespoły chóralne”

1. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
Gdańsk

dyrygent – Mariusz Mróz;

2. Chór „ Epifania”
Warszawa

dyrygent – Zuzanna Falkowska;

3. Chór „Rozdzestwiensky” Soboru Chrystusa Zbawiciela
Kaliningrad (Rosja)

dyrygent – Maria Bukowa;

4. Kaliski Chór Nauczycielski
Kalisz

dyrygent – Andrzej Ryłko;

5. Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”
Szczecin

dyrygent – Grzegorz Handke; 

6. Chór „Tutti e Solo”
Gdańsk

dyrygent – Wiktoria Batarowska.

Kategoria „Zespoły kameralne”

1. Chór „Cyrylica” Soboru Chrystusa Zbawiciela
Kaliningrad (Rosja)

dyrygent – Maria Bukowa;

2. Chór „Nadzieja”
Nakło nad Notecią

dyrygent – Michal Gacka;

3. Męski Zespół Kameralny „Canticum Novum”
Sopot

dyrygent – Arkadiusz Wanat;

4. Męski Zespół Wokalny „Hermonium” Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

dyrygent – Jakub Mówka;

5. Schola Cathedralis Thoruniensis
Toruń

dyrygent – Dawid Wesołowski;

6. Zespół Kameralny „Ad libitum”
Pszów

dyrygent – Izabella Zielecka-Panek;

 

7. Zespół Solistów „Lumen Vocale”

Poznań

dyrygent – Marianna Majchrzak;

8. Zespół Kameralny „Ad Hoc”
Sopot

dyrygent -Paweł Nodzak;

9. Zespół Wokalny „Canti”
Warszawa

dyrygent – Justyna Adamska;

10. Zespół Wokalny „Cantus Olaviensis”
Oława

 dyrygent – Barbara Szarejko;

 

11. Żeński Zespół Wokalny „Sigma”
Bydgoszcz

dyrygent – Magdalena Filipska.

Werdykty

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumi za przygotowanie swoich programów i ciekawą prezentację w czasie konkursu. Ponadto wyraża wdzięczność organizatorom za sprawne przeprowadzenie festiwalu.

Jury podjęło uchwałę w sprawie przyznania następujących nagród:

Grand Prix

i nagroda pieniężna ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10000 złotych oraz nominacja do udziału w 45 Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 2014 została przyznana Zespołowi Solistów „Lumen Vocale” z Poznania pod dyrekcją Marianny Majchrzak.

Zespoły chóralne

I miejsce i nagroda pieniężna ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 7000 zł została przyznana: Akademickiemu Chórowi Politechniki Gdańskiej z Gdańska pod dyrekcją Mariusza Mroza

Zespoły kameralne

I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 5000 złotych ufundowana przez Ks. Inspektora Salezjańskiej Prowincji Św. Wojciecha została przyznana: Żeńskiemu Zespołowi Wokalnemu „Sigma” z Bydgoszczy.

Za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim nagrodę Starosty Powiatu Wejherowskiego w wysokości 3000 zł oraz Puchar Rady Chórów Kaszubskich otrzymuje: Żeński Zespół Wokalny „Sigma” z Bydgoszczy.

Za najlepsze opracowanie utworu „Modlitwa” ks. Stanisława Ormińskiego nagrodę wysokości 1000 zł ufundowaną przez księdza Profesora Henryka Skorowskiego otrzymuje autor opracowania Michał Gacka, a za wykonanie utworu nagrodę w wysokości 2000 zł ufundowaną przez ks. Profesora Henryka Skorowskiego otrzymuje Chór „Nadzieja” z Nakła nad Notecią pod dyrekcją Michała Gacki.

Wyróżnienia:

Nagrodę Starosty Powiatu Wejherowskiego w wysokości 2000 zł ex equo po 1000 zł oraz Puchary: Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oraz Prezesa Zarządu Głównego PZChiO otrzymują zespoły chóralne:

 • „Tutti E Solo” pod dyrekcją Wiktorii Batarowskiej z Gdańska,
 • „Rozdestwiensky” pod dyrekcją Marii Bukowej z Kaliningradu.

Nagrodę Prezydenta Miasta Wejherowa w wysokości 750 zł oraz Puchar Prezesa Oddziału Gdańskiego PZChiO otrzymuje Zespół Kameralny „Ad Libitum” z Pszowa pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek.
Nagrodę Pani Łucji Słowikowskiej w wysokości 600 zł oraz Puchar Prezesa Oddziału Gdańskiego PZChiO otrzymuje Chór „Cyryllica” pod dyrekcją Marii Bukowej z Kaliningradu.
Nagrodę Pana Seweryna Czoski w wysokości 500 zł otrzymuje Męski Zespół Kameralny „Canticum Novum” pod Dyrekcją Arkadiusza Wanata z Sopotu.

  Konkurs Muzyki Organowej

   

  Jury

  • prof. Johannes Skudlik – Monachium – Niemcy
  • prof. Emanuele Cardi – Konserwatorium – Mesyna – Włochy
  • prof. Elżbieta Karolak – Akademia Muzyczna – Poznań
  • prof. Andrzej Chorosiński – Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
  • prof. Roman Perucki – Akademia Muzyczna – Gdańsk
  • ks. dr Maciej Szczepankiewicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa
  • ks. Marcin Balawander – Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego – Ląd – Sekretarz

   Uczestnicy

   1. Baszczyk Jakub

   Akademia Muzyczna – Łódź
   klasa organów – Piotr Grajter , Karol Hilla

   2. Kocik Jarosław

   Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
   klasa organów – Bartosz Jakubczak

   3. Kopyciński Michał

   Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
   klasa organów – Andrzej Chorosiński

   4. Koshuba Viktoria
   ( Ukraina )

   Akademia Muzyczna – Gdańsk
   klasa organów – Roman Perucki

   5. Lamm Maciej

   Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
   klasa organów – Jerzy Dziubiński

   6. Łesak Przemysław

   Akademia Muzyczna – Poznań
   klasa organów – Sławomir Kamiński

   7. Nosova Liubov

   Akademia Muzyczna – Sankt Petersburg – Rosja
   klasa organów – Daniel Zaretsky

   8. Romanek Aneta

   Akademia Muzyczna – Wrocław
   klasa organów – Piotr Rojek

   9. Raczyński Mateusz

   Akademia Muzyczna – Gdańsk
   klasa organów – Roman Perucki

   10. Strządała Daniel
   Akademia Muzyczna – Katowice

   klasa organów – Julian Gembalski

   11. Szwech Karol

   Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
   klasa organów – Jerzy Dziubiński

   12. Yarushkina Margarita

   Akademia Muzyczna – Sankt Petersburg – Rosja
   klasa organów – Daniel Zaretsky

   13. Żłobecki Dominik

   Akademia Muzyczna – Gdańsk
   klasa organów – Roman Perucki

    

   Werdykty

   W II etapie konkursu muzyki organowej wystąpiło 5 wykonawców. Po wysłuchaniu programu konkursowego wszystkich uczestników – w wyniku tajnego głosowania – Jury przyznało następujące miejsca:

   I miejsce

   i nagrodę w wysokości 6000 zł., ufundowaną przez Burmistrza Miasta Rumi dla Liubov Nosovej z Akademii Muzycznej im. M. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu z klasy organów Daniela Zaretskyego,

   II miejsce

   i nagrodę w wysokości 4000 zł., ufundowaną przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego dla Viktorii Koshuba z Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku z klasy organów Romana Peruckiego

   III miejsce

   i nagrodę w wysokości 2000 zł., ufundowaną przez Księdza Profesora Henryka Skorowskiego, Honorowego Obywatela Miasta Rumi, dla Dominika Żłobeckiego z Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku z klasy organów Romana Peruckiego.

   Wyróżnienia

   Ponad to Jury przyznało wyróżnienia dla:

     • Macieja Lamma z Uniwersytetu Muzycznego im. Fr. Chopina w Warszawie z klasy organów Jerzego Dziubińskiego,
     • Michała Kopycińskiego z Uniwersytetu Muzycznego im. Fr. Chopina w Warszawie z klasy organów Andrzeja Chorosińskiego.

   Konkurs Pieśni Kaszubskiej

    

   Jury

    

   • prof. dr Alina Kowalska-Pińczak – Akademia Muzyczna – Gdańsk
   • prof. Krzysztof Kusiel-Moroz – Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
   • prof. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna – Kraków
   • prof. Eugeniusz Kus – Akademia Sztuki – Szczecin
   • ks. dr Krzysztof Niegowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa
   • dr Sławomir Bronk – Rada Chórów Kaszubskich – Wejherowo
   • ks. Marcin Balawander – Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego – Ląd – Sekretarz

   Uczestnicy

   1. Kaliski Chór Nauczycielski -Kalisz

   dyrygent – Andrzej Ryłko;

   2. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej – Gdańsk

   dyrygent – Mariusz Mróz;

   3. Chór „Tutti e Solo” – Gdańsk

   dyrygent – Wiktoria Batarowska;

   4. Żeński Zespół Wokalny „Sigma” – Bydgoszcz

   dyrygent – Magdalena Filipska;

   5. Zespół Kameralny „Ad libitum” – Pszów

   dyrygent – Izabella Zielecka-Panek.

    

   Werdykty