Konkurs Zespołów Chóralnych

 

Jury

 

 • prof. dr Alina Kowalska-Pińczak – Akademia Muzyczna – Gdańsk
 • prof. Krzysztof Kusiel-Moroz – Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
 • prof. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna – Kraków
 • prof. Eugeniusz Kus – Akademia Sztuki – Szczecin
 • ks. dr Krzysztof Niegowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa
 • mgr Marcin Balawander – Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań – Sekretarz

Uczestnicy

Kategoria „Zespoły chóralne”

  1. Grodziski Chór „Cantata” – Grodzisk Mazowiecki
   • Dyrygent – Barbara Paszkiewicz
  2. Chór Kameralny „Dysonans” – Poznań
   • Dyrygent – Magdalena Wdowicka – Mackiewicz
  3. Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego – Łódź
   • Dyrygent – Andrzej Ryłko
   • Dyrygent – Aleksandra Ryłko – Sutowicz
  4. Bielski Chór Kameralny – Bielsko – Biała
   • Dyrygent — Beata Borowska
  5. Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” – Cieszyn
   • Dyrygent – Izabella Zielecka – Panek
  6. Chór Męski „Echo” Ostrowskiego Centrum Kultury – Ostrów Wielkopolski
   • Dyrygent – Andrzej Ryłko
  7. Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu A. Mickiewicza – Kalisz
   • Dyrygent – Beata Szymańska
  8. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej – Gdańsk
   • Dyrygent – Mariusz Mróz
  9. Chór „Czerwone Maki” – Mińsk – Białoruś
   • Dyrygent – Regina Parchejczuk

Kategoria „Zespoły kameralne”

  1. Zespół Wokalny „Cantamen” – Białystok
   Dyrygent – Małgorzata Olechno
  2. Męski Zespół Wokalny „Foyer” – Warszawa
   Dyrygent – Jakub Szafrański
  3. Żeński Chór Kameralny – Gdynia
   Dyrygent – Małgorzata Bednarek
  4. Zespół Wokalny „Simultaneo” – Gdynia
   Dyrygent – Karol Kisiel
  5. Kameralny Zespół Męski – Gniezno
   Dyrygent – Roman Nowak
  6. Zespół Wokalny „Akrywima” – Poznań
   Dyrygent – Dorota Wojnowska
  7. Zespół Kameralny „Portamus Gaudium” Wydziału Teologicznego Uniwersytetu M. Kopernika – Toruń
   Dyrygent – Agnieszka Brzezińska
  8. Chór „Gjeorgijewskij Lik” Świątyni Wielkiego Męczennika św. Gjeorgija – Kaliningrad – Rosja
   Dyrygent – Jelena Toropowa

 

Werdykty

Grand Prix

za zdobycie 96 punktów oraz nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12000 zł zostały przyznane Zespołowi Wokalnemu „Akrywima” z Poznania, pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej.

 

Kategoria: Zespoły chóralne

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 94 punktów i nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 6000 zł zostały przyznane: Akademickiemu Chórowi Politechniki Gdańskiej, pod dyrekcją Mariusza Mroza.

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 90 punktów został przyznany: Chórowi Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” z Cieszyna, pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 89 punktów został przyznany: Grodziskiemu Chórowi „Cantata” z Grodziska Mazowieckiego, pod dyrekcją Barbary Paszkiewicz.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 88 punktów został przyznany: Bielskiemu Chórowi Kameralnemu z Bielska-Białej, pod dyrekcją Beaty Borowskiej.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 81 punktów został przyznany: Chórowi Kameralnemu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Kalisza, pod dyrekcją Beaty Szymańskiej.

BRĄZOWY DYPLOM za zdobycie 71 punktów został przyznany: Chórowi Męskiemu „Echo” Ostrowskiego Centrum Kultury z Ostrowa Wielkopolskiego, pod dyrekcją Andrzeja Ryłko.

BRĄZOWY DYPLOM za zdobycie 61 punktów został przyznany: Chórowi „Czerwone Maki” z Mińska (Białoruś), pod dyrekcją Reginy Parchejczuk.

 

Kategoria: Zespoły kameralne

ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 92 punktów i nagroda ufundowana przez Księdza Inspektora Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha w Pile w wysokości 5000 zł zostały przyznane: Zespołowi Wokalnemu „Simultaneo” z Gdyni, pod dyrekcją Karola Kisiela.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 87 punktów został przyznany: Zespołowi Wokalnemu „Cantamen” z Białegostoku, pod dyrekcją Małgorzaty Olechno.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 86 punktów został przyznany: Chórowi „Gjeorgijewskij Lik” z Kaliningradu (Rosja), pod dyrekcją Jeleny Toropowej.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 85 punktów został przyznany: Męskiemu Zespołowi Wokalnemu „Foyer” z Warszawy, pod dyrekcją Jakuba Szafrańskiego.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 85 punktów został przyznany: Żeńskiemu Chórowi Kameralnemu z Gdyni, pod dyrekcją Małgorzaty Bednarek.

SREBRNY DYPLOM za zdobycie 77 punktów został przyznany: Kameralnemu Zespołowi Męskiemu z Gniezna, pod dyrekcją Romana Nowaka.

Konkurs Muzyki Organowej

 

Jury

 

 • prof. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna – Katowice
 • mgr Agnieszka Walczy – Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia – Kraków
 • prof. Tomasz Adam Nowak – Akademia Muzyczna – Detmold– Niemcy
 • prof. Roman Perucki – Akademia Muzyczna – Gdańsk
 • ks. dr Maciej Szczepankiewicz – Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego – Warszawa
 • ks. mgr Marcin Balawander – Uniwersytet A. Mickiewicza – Poznań – Sekretarz

Uczestnicy

  1. Maria Gavrilyuk – (Rosja) Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki – Gdańsk
   Klasa organów – Roman Perucki, Hanna Dys, Maciej Zakrzewski
  2. Ivan Tatarinov – (Rosja) Akademia Muzyczna im. M. Rimskiego-Korsakowa – Sankt Petersburg
   Klasa organów – Daniel Zaretsky
  3. Agnieszka Sanhen – Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego – Poznań
   Klasa organów – Elżbieta Karolak
  4. Mateusz Wierzchowski – Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego – Poznań
   Klasa organów – Elżbieta Karolak
  5. Hubert Szreder – Akademia Muzyczna im.I.J.Paderewskiego – Poznań
   Klasa organów – Sławomir Kamiński

 

   6.Barbara Lorenc – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego – Katowice
  Klasa organów – Julian Gembalski, Witold Zaborny
  7.Franziska Classen – (Niemcy) Akademia Muzyczna – Detmold
  Klasa organów – Martin Sander
  8.Roksana Kalinowska – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina – Warszawa
  Klasa organów – Andrzej Chorosiński
  9.Kinga Witczak – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina – Warszawa
  Klasa organów – Ireneusz Wyrwa
  10.Maciej Jachimowicz – Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki – Gdańsk
  Klasa organów – Roman Perucki, Hanna Dys, Maciej Zakrzewski
  11.Andrew Christopher Moeckel – (USA) Wyższa Szkoła Muzyczna i Teatralna – Hamburg
  Klasa organów – Wolfgang Zerer
  12.Simon Brüggeshemke – (Niemcy) Akademia Muzyczna – Detmold
  Klasa organów – Tomasz Adam Nowak

  Werdykty

  W II etapie konkursu muzyki organowej wystąpiło 4 wykonawców. Po wysłuchaniu programu konkursowego wszystkich uczestników – w wyniku tajnego głosowania – Jury przyznało następujące miejsca:

  I miejsce

  i nagrodę w wysokości 7000 zł., ufundowaną przez Burmistrza Miasta Rumi dla Simona Brüggeshemke z Akademii Muzycznej w Detmold z klasy organów Tomasza Adama Nowaka,

  II miejsce

  i nagrodę w wysokości 2000 zł., ufundowaną przez Księdza Profesora Henryka Skorowskiego dla Barbary Lorenc z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach z klasy organów Juliana Gembalskiego i Witolda Zabornego,

  III miejsce

  i nagrodę w wysokości 1000 zł., ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa, dla Marii Gavrilyuk z z Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdasku z klasy organów Romana Peruckiego, Hanny Dys, Macieja Zakrzewskiego,

  Wyróżnienie

  dla Franziski Classen z z Akademii Muzycznej w Detmold z klasy organów Martina Sandera.

   Konkurs Pieśni Kaszubskiej

    

   Jury

   • prof. dr Alina Kowalska-Pińczak  – Akademia Muzyczna – Gdańsk
   • prof. Krzysztof Kusiel-Moroz  – Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
   • prof. Eugeniusz Kus – Akademia Sztuki – Szczecin
   • prof. Stanisław Krawczyński  – Akademia Muzyczna – Kraków
   • mgr Tomasz Fopke – Rada Chórów Kaszubskich – Wejherowo
   • ks. dr Krzysztof Niegowski – Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego – Warszawa
   • ks. mgr Marcin Balawander – Uniwersytet A. Mickiewicza – Poznań – Sekretarz

    Uczestnicy

    Żeński Chór Kameralny – Gdynia
    Dyrygent – Małgorzata Bednarek

    Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego – Łódź
    Dyrygent – Andrzej Ryłko
    Dyrygent – Aleksandra Ryłko – Sutowicz

    Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” – Cieszyn
    Dyrygent – Izabella Zielecka – Panek

    Chór Męski „Echo” Ostrowskiego Centrum Kultury – Ostrów Wielkopolski
    Dyrygent – Andrzej Ryłko

     

    Werdykty

    Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim:

    Za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości 3000 zł otrzymuje: Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” z Cieszyna, pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek.

    Za wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskimPuchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskich otrzymuje: Chór Męski „Echo” Ostrowskiego Centrum Kultury z Ostrowa Wielkopolskiego, pod dyrekcją Andrzeja Ryłko.