Konkurs Zespołów Chóralnych

 

Jury

 • prof. Jolanta Szybalska-Matczak – Akademia Muzyczna – Wrocław
 • prof. Anna Domańska – Akademia Muzyczna – Łódź
 • prof. Marek Rocławski – Akademia Muzyczna – Gdańsk
 • dr Małgorzata Chyła – Akademia Muzyczna – Kraków
 • ks. dr Krzysztof Niegowski – Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego – Warszawa
 • ks. mgr lic. Marcin Balawander – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń – Sekretarz

  Uczestnicy

  Kategoria „Zespoły chóralne”

  Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol” – Bielsko Biała
  Dyrygent – Leszek Pollak

  Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego „Schola Cantorum Bialostociensis – Białystok
  Dyrygent – Anna Olszewska

  Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego – Zielona Góra
  Dyrygent – Iwona Wiśniewska-Salamon

  Warszawski Chór Chłopięcy i Męski przy Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina – Warszawa
  Dyrygent – Jakub Michał Hutek

  Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” – Szczecin
  Dyrygent – Grzegorz Handke

  Chór Kameralny Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina – Warszawa
  Dyrygent – Krzysztof Kusiel-Moroz

  Chór „Cantata” – Elbląg
  Dyrygent – Marta Drózda-Kulkowska

   

  Kategoria „Zespoły kameralne”

  Chór Sanktuarium św. Jakuba Apostoła – Lębork
  Dyrygent – Maciej Jachimowicz

  Chór „Concentus” – Działdowo
  Dyrygent – Dominika Banach

  Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński – Warszawa
  Dyrygent – Michał Sławecki

  Chór „A-la Brevis” – Kaliningrad (Rosja)
  Dyrygent – Swetlana Fedorowna Pakhomova

   Zespół Wokalny „Harmonic Solution” – Szczecin
  Dyrygent – Urszula Żmijewska

  Zespół Wokalny „Minimus” – Poznań
  Dyrygent – Sławomira Raczyńska

  Chór „Nadzieja” – Nakło nad Notecią
  Dyrygent – Michał Gacka

  Kameralny Zespół Męski – Gniezno
  Dyrygent – Roman Nowak

  Zespół Wokalny „Piena Voce” – Gdańsk
  Dyrygent – Błażej Połom

   

  Werdykty

  Jury dziękuje wszystkim uczestnikom XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumi za przygotowanie swoich programów i ciekawą prezentację w czasie konkursu. Ponadto wyraża wdzięczność organizatorom za sprawne przeprowadzenie festiwalu.

  Jury podjęło uchwałę w sprawie przyznania następujących nagród:

  Grand Prix

  i nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10000 zł zostały przyznane Chórowi Żeńskiemu Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Padarewskiego „Schola Cantorum Bialostociensis” z Białegostoku, pod dyrekcją Anny Olszewskiej.

   

  Kategoria: Zespoły chóralne

  ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 97 punktów został przyznany: Chórowi Żeńskiemu Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Padarewskiego „Schola Cantorum Bialostociensis” z Białegostoku, pod dyrekcją Anny Olszewskiej.

  ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 96 punktów został przyznany: Chórowi Kameralnemu Uniwersytetu Muzycznego z Warszawy, pod dyrekcją Krzysztofa Kusiel – Moroza.

  ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 92 punktów został przyznany: Szczecińskiemu Chórowi Chłopięcemu „Słowiki” ze Szczecina, pod dyrekcją Grzegorza Handke.

  SREBRNY DYPLOM za zdobycie 87 punktów został przyznany: Chórowi Mieszanemu Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego z Zielonej Góry, pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej – Salamon.

  SREBRNY DYPLOM za zdobycie 83 punktów został przyznany: Chórowi „Cantata” z Elbląga, pod dyrekcją Marty Drózda – Kulkowskiej.

  BRĄZOWY DYPLOM za zdobycie 70 punktów został przyznany: Warszawskiemu Chórowi Chłopięcemu i Męskiemu przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, pod dyrekcją Jakuba Michała Hutka.

  Kategoria: Zespoły kameralne

  ZŁOTY DYPLOM za zdobycie 96 punktów został przyznany: Chórowi „Nadzieja” z Nakła nad Notecią, pod dyrekcją Michała Gacka.

  SREBRNY DYPLOM za zdobycie 81 punktów został przyznany: Chórowi „Concentus” z Działdowa, pod dyrekcją Dominiki Banach.

  BRĄZOWY DYPLOM za zdobycie 73 punktów został przyznany: Zespołowi Wokalnemu „Harmonic Solution” ze Szczecina, pod dyrekcją Urszuli Żmijewskiej.

  I miejsce w kategorii „Zespoły Chóralne”

  i nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 5000 zł zostały przyznane: Chórowi Kameralnemu Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina z Warszawy, pod dyrekcją Krzysztofa Kusiel – Moroza.

  I miejsce w kategorii „Zespoły Kameralne”

  i nagroda ufundowana przez Księdza Inspektora Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile w wysokości 5000 zł zostały przyznane: Chórowi „Nadzieja” z Nakła nad Notecią, pod dyrekcją Michała Gacka.

  Wyróżnienia:

  Wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu muzyki dawnej i nagroda ufundowaną Prezydenta Miasta Wejherowa w wysokości 1000 zł dla Chóru Kameralnego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina z Warszawy, pod dyrekcją Krzysztofa Kusiel – Moroza.

  Wyróżnienie za walory brzmieniowe i nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości 950 zł dla Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” ze Szczecina, pod dyrekcją Grzegorza Handke.

  Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestrdla Chóru „Nadzieja” z Nakła nad Notecią, pod dyrekcją Michała Gacka.

  Puchar Prezesa Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestrdla Chóru „Concentus” z Działdowa, pod dyrekcją Dominiki Banach.

  Konkurs Muzyki Organowej

   

  Jury

   

  • Daniel Zaretsky – Konserwatorium Muzyczne – Sankt Petersburg – Rosja
  • Jan Bokszczanin – Uniwersytet Muzyczny – Warszawa
  • dr hab. Wacław Golonka – Akademia Muzyczna – Kraków
  • prof. Roman Perucki – Akademia Muzyczna – Gdańsk
  • ks. dr Maciej Szczepankiewicz – Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyńskiego – Warszawa
  • dr hab. Hanna Dys – Akademia Muzyczna – Gdańsk
  • mgr lic. Marcin Balawander – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń – Sekretarz

   

  Uczestnicy

  Maciej Somerla – Akademia Muzyczna we Wrocławiu – Wrocław
  Klasa organów – Andrzej Chorosiński

  Zuzanna Bera – Akademia Muzyczna w Poznaniu – Poznań
  Klasa organów – Sławomir Kamiński, Jakub Pankowiak

  Urszula Zaleska – Akademia Muzyczna we Wrocławiu – Wrocław

  Klasa organów – Tomasz Głuchowski

  Julia Żóławińska – Akademia Muzyczna w Poznaniu – Poznań
  Klasa organów – Elżbieta Karolak

  Mateusz Wierzchowski – Akademia Muzyczna w Poznaniu – Poznań
  Klasa organów – Elżbieta Karolak, Michał Wachowiak

  Piotr Pawlak – Akademia Muzyczna w Gdańsku – Gdańsk
  Klasa organów – Hanna Dys

  Elizaveta Łobanova – Konserwatorium Muzyczne w Sankt Petersburgu – Sankt Petersburg (Rosja)
  Klasa organów – Daniel Zaretsky

   

  Adam Żmuda – Akademia Muzyczna w Gdańsku – Gdańsk
  Klasa organów – Maciej Zakrzewski

  Damian Sorota – Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku – Białystok
  Klasa organów – Jan Bokszczanin

   Jarosław Kocik – Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – Warszawa
  Klasa organów – Jarosław Wróblewski, Bartosz Jakubczak

  Olgierd Wysocki – Akademia Muzyczna w Gdańsku – Gdańsk<
  Klasa organów – Hanna Dys

  Filip Baranowski – Akademia Muzyczna w Gdańsku – Gdańsk
  Klasa organów – Roman Perucki

  Werdykty

  Konkurs Muzyki Organowej – II etap

   

  W dniu 20.10.2017 r. Jury w składzie:

   

  W II etapie konkursu muzyki organowej wystąpiło 5 wykonawców. Po wysłuchaniu programu konkursowego wszystkich uczestników – w wyniku tajnego głosowania – Jury przyznało pierwszą nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Miasta Rumi wysokości 7.000 zł dla:

  Piotra Pawlaka

  z Akademii Muzycznej w Gdańsku, klasa organów Hanny Dys

  Jury przyznało drugą nagrodę ufundowaną przez Metropolitę Gdańskiego w wysokości 2.000 zł dla:

  Elizavecie Łobanowej

  z Konserwatorium Muzycznego w Sankt Petersburgu, klasa organów Daniela Zaretskyego

  Jury przyznało trzy trzecie nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości po 350 zł każda dla:

  Jarosława Kocika

  z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, klasa organów Bartosza Jakubczaka i Jarosława Wróblewskiego

   

  Damiana Soroty

  z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie – filia w Białymstoku, klasa organów Jana Bokszczanina

   

  Olgierda Wysockiego

  z Akademii Muzycznej w Gdańsku, klasa organów Hanny Dys

   Konkurs Pieśni Kaszubskiej

    

   Jury

    

   • prof. Jolanta Szybalska-Matczak – Akademia Muzyczna – Wrocław
   • prof. Anna Domańska – Akademia Muzyczna – Łódź
   • prof. Marek Rocławski – Akademia Muzyczna – Gdańsk
   • dr Małgorzata Chyła – Akademia Muzyczna – Kraków
   • ks. dr Krzysztof Niegowski – Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego – Warszawa
   • mgr Tomasz Fopke – Rada Chórów Kaszubskich
   • ks. mgr lic. Marcin Balawander – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń – Sekretarz

   Uczestnicy

   Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol” – Bielsko Biała
   Dyrygent – Leszek Pollak

   Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych „Schola Cantorum Bialostociensis – Białystok
   Dyrygent – Anna Olszewska

   Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego – Zielona Góra
   Dyrygent – Iwona Wiśniewska-Salamon

   Zespół Wokalny „Harmonic Solution” – Szczecin
   Dyrygent – Urszula Żmijewska

   Zespół Wokalny „Piena Voce” – Gdańsk
   Dyrygent – Błażej Połom

    

   Werdykty

   Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim:

   Za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości 3000 zł otrzymuje: Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego z Zielonej Góry, pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej – Salamon.

   Za wykonanie utworu w języku kaszubskimPuchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskich otrzymuje: Zespół Wokalny „Harmonic Solution” ze Szczecina, pod dyrekcją Urszuli Żmiejewskiej.